Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Město Děčín

Mobilní rozhlas

S přicházejícím jarem se ve městě rozbíhají stavební práce. Nejvíce omezení dopravy čekají Podmokly, kde bude probíhat revitalizace. Další stavby pak začnou na Letné, tam společnost innogy zahájí rekonstrukci plynu a následovat bude rekonstrukce vodovodu a kanalizace společnosti SVS a. s.


Na Letné společnost innogy zahájila rekonstrukci plynu v ulicích:


•v ul. Jiráskova (od J. z Poděbrad po ul. Na Stráni)
•v ul. Budapešťská (od J. z Poděbrad po ul. Thunská)
•v ul. Jánská (od Jiráskova po ul. Budapešťská)
•v ul. Thunská (od Jiráskova po ul. Klostermannova)
•v ul. Štursova (od Jiráskova po ul. Budapešťská)
•v ul. Klostermannova (od Thunská po ul. Na Stráni)


Následně po rekonstrukci plynu bude pokračovat společností SVS a.s. rekonstrukcí vodovodu a kanalizace:
•v ul. Budapešťská (od J. z. Poděbrad po ul. Na Stráni)
•ul. Fibichova (od Budapešťská po ul. Klostermannova)
•ul. Jánská (od U Kaple po ul. Budapešťská)


Některé práce budou probíhat v součinnosti, některé samostatně. Zahájení a průběh prací velmi záleží na klimatických podmínkách.

přejít na web
Sledovat online archiv na FB
Nastavení vašeho profilu

Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.